Những sai lầm của cha mẹ khi chăm sóc cho trẻ sơ sinh

  Không hái các loại lá tắm cho trẻ Rất nhiều mẹ được người già truyền đạt lại cách thức hái lá chanh, lá nguyệt quế, lá bưởi hay lá này lá nọ tắm cho trẻ sơ sinh, với hy vọng bé sẽ “sạch” hết mọi “nhơ bẩn”, được bảo bọc theo kiểu “trừ tà” […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.