Tại sao không nên mở nắp nồi cơm điện khi cơm chưa chín hẳn?

Rất nhiều người có thói quen khi nồi cơm cạn nước được một lúc thì mở nắp, dùng muôi nhựa hoặc đũa xới lên để tạo sự thông khí, giúp cơm chín đều, tơi, hạt cơm mềm hơn. Đây là thói quen có từ thời các gia đình còn nấu cơm bằng nồi thường trên bếp củi. […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.